top of page
Բաց մտածողություն

Մենք սովորում ենք մեր մասին խոնարհության միջոցով, և մենք ընդունում ենք տարբեր ուրիշներին՝ չքննադատող հետաքրքրասերության միջոցով

Ներառականություն

Մենք ճանաչում ենք յուրաքանչյուր մարդու ներքին արժեքը, հարգում ենք տարբեր մշակութային ծագումն ու համոզմունքները և արդարացի ներկայացվածության միջոցով արդար արդյունքներ ենք փնտրում:

Պատասխանատվություն

Մենք նախաձեռնում ենք որպես առաջնորդներ՝ շտկելու անհավասարությունները և անարդարությունները վարքագծային և համակարգային փոփոխությունների միջոցով

bottom of page